Medicinska krav

Här listar vi de medicinska kraven som gäller för att man ska få ett körkortstillstånd.

medicinska krav för att få körkortstillståndEpilepsi – körkortet kontrolleras i minst 5 år efter senaste anfallet. Läkarintyg behövs och körkortstillståndet prövas fortlöpande.

Njursjukdom – efter transplantation och i övriga fall krävs läkarintyg, och körkortsinnehavet prövas med jämna mellanrum.

Rörelsehinder – läkarintyg behövs för sjukdom som kan medföra funktionsnedsättning som påverkar körförmågan.

Diabetes – måste ha läkarintyg på att blodsockervärdet är reglerat- Den som tar insulin ska skicka nytt läkarintyg vart tredje år.

Övriga – synfuktioner, hörsel och balanssinne, hjärtat- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar och sömn och vakenhetsstörningar. Läkarintyg krävs och körkortstillståndet prövas fortlöpande från fall till fall.

En tanke kring ”Medicinska krav

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *